de eng pl
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mniedookoła sztuki
o mnie
 
 
 
1.Kor., 14, 34
We współczesnej sztuce twórcy rzadko zajmują się „najstarszą modlitwą”, czyli „Ojcze nasz” w sposób artystyczny, a jeżeli już, to używają jej raczej jako wskazówki w odniesieniu do chrześcijaństwa lub wartości chrześcijańskich, czasami sarkastycznie, bluźnierczo. Lecz zawsze „Ojcze nasz” stanowi podstawowy konsens wszystkich prądów chrześcijańskich i jest ich wiodącym elementem.
Sabina Kałuża potraktowała tę modlitwę bardzo niekonwencjonalnie...
Prof. Dr. rer. pol. Eckhart Bauer
tekst katalogu
 
3,33`
Sabina Kałuża sięga w swych pracach artystycznych po współczesne medium, jakim jest fotografia, uzupełniając je nowoczesną metodą drukowania na półprzezroczystej plastikowej płycie.
Przezroczystość nabiera nowego znaczenia w dużej wiszącej pracy o tytule „3,33”. W obrazie tym Sabina Kałuża usiłuje udokumentować czas trwania momentu i ustanowić „przestrzenne” połączenie między faktyczną przeszłością a możliwą przyszłością.
Pytania o istotę czasu intrygują nas wszystkich i wywołują swego rodzaju bezradność i zamieszanie. Artystka również podąża za tymi pytaniami i otrzymuje odpowiedź ze strony nauki. Nauka bowiem obliczyła odczuwanie teraźniejszości: odcinek czasu odczuwany jako „teraz” wynosi 3,33 sekundy. Sabina Kałuża interpretuje ten fakt dokumentując długotrwałym naświetleniem ruch obrotowy ciała trwający 3,33 sekundy.
Zarejestrowany kamerą w zwolnionym tempie ruch pozostawia nieostry ślad. Dzięki temu przedstawione ciało wydaje się nieważkie i rozmyte. Ta nieważkość i nieostrość ciała nasuwa na myśl związek z elementem wody. Artystka bezpośrednio nawiązuje do tego skojarzenia nanosząc na obraz błękitną mgiełkę. Woda jako tradycyjny obraz życia i czystości nabiera u Sabiny Kałuży dodatkowej symboliki: utrwala ruch ciała w czasie odczuwanym jako teraźniejszość. Rozumienie czasu jako upływania oznacza świadome zanurzenie się w teraźniejszość przepływu (czy też przepływania), oznacza rozpoznanie bezpośredniej przeszłości w śladach na wodzie i interpretowanie nadchodzącego niepewnego czasu jako nieustannego nurtu.

Iwona Glajc (M.A. Kunstwissenschaft)
Braunschweig, 12.05.09
tekst
 
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mnie
 

kontakt

telefon: 0049 (0) 5302-8000 567
E-mail: sk@sabina-kaluza.de