de eng pl
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mniedookoła sztuki
biografia
 
 

urodzona w Bytomiu, Polska
Technikum i praca zawodowa , Polska
od 1987 mieszka w niemczech
1997 Studia na Akademii Sztuk Pięknych / HBK
Braunschweig, Niemcy / Sztuka Dowolna
u Prof. Mary Mattuschki, Prof. Lienharda von Monkiewitscha, Prof. Johna Armledera
2006 Dyplom
2007 ukończenie klasy mistrzowskiej na Akademii Sztuk
Pięknych / HBK Braunschweig, Niemcy
u Prof. Johna Armledera
od 2009 docent w CJD (Christliche Jugenddorfwerk
Deutschlands e. V.) Braunschweig, Niemcy
od 2009 członek Akademickiego Związku Artystów Brunszwik
Niemcy
2011-2017 prezes Akademickiego Związku Artystów Brunszwik
Niemcy
od 2014 członek jury Nagrody Integracyjnej Dolnej Saksonii

mieszka i pracuje w Vechelde, Brunszwiku oraz w Berlinie
pracownia artystyczna "Querumart"
Bevenroder Straße 150
38108 Braunschweig Link
 
Moja sztuka jest wizualizacją moich przemyśleń
Niezależnie od tego, jak kompleksowy czy też ogólny wydaje się dany temat, ja reaguję bardzo subiektywnie i usiłuję poruszać się dalej własną drogą. Wyboru środków wyrazu i odpowiedniego tworzywa dokonuję dopiero wtedy, gdy już tkwię w procesie twórczym. Punktem wyjścia dla tego procesu – mojej koncepcji artystycznej – może być wszystko, często jest to dopiero samo miejsce, w którym dzieło ma zostać zaprezentowane. Widz ma znaleźć się w nowej dla niego sytuacji, której zazwyczaj się nie spodziewa. I tak na przykład w Muzeum Granicy w Helmstedt na wystawie pod tytułem „Granica” przedzieliłam pomieszczenia oryginalną taśmą do oznaczania pasów jezdni, aby w ten sposób wywołać wrażenie dobrowolnego i niedobrowolnego oddzielenia.

Urodziłam się w Polsce, gdzie byłam zafascynowana budowlami sakralnymi i dobrze obeznana z religią katolicką. Dzisiaj, już jako artystka, poddałam ten temat krytycznej analizie. Zaczynam od postawienia pytania, czy i w jakim stopniu szuka się dzisiaj w religii, w Kościele odpowiedzi na współczesne dylematy. W ramach tych krytycznych rozważań pokazałam w roku 2005 krzyż, w którym tkwił hak przypominjący znak zapytania „Ein-haken” (znaczy też: zaczepić, zaatakować jakąś tezę). Inny obiekt wystawiony w roku 2006 przedstawiał bramkę kontrolną, jaką znamy z lotnisk, a umocowane na niej dwie lampki, jedna świecąca światłem zimnym, druga ciepłym, symbolizowały antynomie: dobro/zło, niebo/ziemia, zbawienie/wyklęcie. Podczas przechodzenia przez bramkę zapalała się jedna lub druga lampka, zgodnie ze znaną tylko mnie zasadą.

Ważnym i obszernym aspektem moich prac jest tematyka kobieca. Rozważania o kobiecie w jej różnych rolach życiowych, jej stosunku do dzieci, osobistej kariery, własnego ciała i seksualności wyrażone w procesie twórczym mają też swe źródło w kontekście mojej własnej autobiografii. Dwuznaczność wielu sytuacji życiowych, w których znajduje się kobieta, inspiruje mnie i nieustannie usiłuję swoją sztuką na to odpowiadać.

Brałam udział w wielu projektach artystycznyno-teatranlych w których m.im. użyłam swoich filmów eksperymentalnych, wideo i instalacji. W produkcji filmu dokumentalnego "Pierwszy dzień" działałam jako scenarzysta i reżyser. Film jest moim debiutem.

Sabina Kaluza
niemiecko-polska artystka konceptualna
 
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mnie
 

kontakt

telefon: 0049 (0) 5302-8000 567
E-mail: sk@sabina-kaluza.de