de eng pl
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mniedookoła sztuki
biografia
 
 

urodzona w Bytomiu, Polska
Technikum i praca zawodowa , Polska
od 1987 mieszka w niemczech
1997 Studia na Akademii Sztuk Pięknych / HBK
Braunschweig, Niemcy / Sztuka Dowolna
u Prof. Mary Mattuschki, Prof. Lienharda von Monkiewitscha, Prof. Johna Armledera
2006 Dyplom
2007 ukończenie klasy mistrzowskiej na Akademii Sztuk
Pięknych / HBK Braunschweig, Niemcy
u Prof. Johna Armledera
od 2009 docent w CJD (Christliche Jugenddorfwerk
Deutschlands e. V.) Braunschweig, Niemcy
od 2009 członek Akademickiego Związku Artystów Brunszwik
Niemcy
2011-2017 prezes Akademickiego Związku Artystów Brunszwik
Niemcy
od 2014 Członek jury Nagrody Integracji Dolnej Saksonii
od 2015 Członek jury Fundacji Sztuk Wizualnych i Kultury Budownictwa Anatola Buchholtza

mieszka i pracuje w Vechelde, Brunszwiku oraz w Berlinie
Ateliergemeinschaft malzeit
Sophienstrasse 33
38112 Braunschweig Link
 
Moja sztuka jest wizualizacją moich przemyśleń
Niezależnie od tego, jak kompleksowy czy też ogólny wydaje się dany temat, ja reaguję bardzo subiektywnie i usiłuję poruszać się dalej własną drogą. Wyboru środków wyrazu i odpowiedniego tworzywa dokonuję dopiero wtedy, gdy już tkwię w procesie twórczym. Punktem wyjścia dla tego procesu – mojej koncepcji artystycznej – może być wszystko, często jest to dopiero samo miejsce, w którym dzieło ma zostać zaprezentowane. Widz ma znaleźć się w nowej dla niego sytuacji, której zazwyczaj się nie spodziewa. I tak na przykład w Muzeum Granicy w Helmstedt na wystawie pod tytułem „Granica” przedzieliłam pomieszczenia oryginalną taśmą do oznaczania pasów jezdni, aby w ten sposób wywołać wrażenie dobrowolnego i niedobrowolnego oddzielenia.

Urodziłam się w Polsce, gdzie byłam zafascynowana budowlami sakralnymi i dobrze obeznana z religią katolicką. Dzisiaj, już jako artystka, poddałam ten temat krytycznej analizie. Zaczynam od postawienia pytania, czy i w jakim stopniu szuka się dzisiaj w religii, w Kościele odpowiedzi na współczesne dylematy. W ramach tych krytycznych rozważań pokazałam w roku 2005 krzyż, w którym tkwił hak przypominjący znak zapytania „Ein-haken” (znaczy też: zaczepić, zaatakować jakąś tezę). Inny obiekt wystawiony w roku 2006 przedstawiał bramkę kontrolną, jaką znamy z lotnisk, a umocowane na niej dwie lampki, jedna świecąca światłem zimnym, druga ciepłym, symbolizowały antynomie: dobro/zło, niebo/ziemia, zbawienie/wyklęcie. Podczas przechodzenia przez bramkę zapalała się jedna lub druga lampka, zgodnie ze znaną tylko mnie zasadą.

Ważnym i obszernym aspektem moich prac jest tematyka kobieca. Rozważania o kobiecie w jej różnych rolach życiowych, jej stosunku do dzieci, osobistej kariery, własnego ciała i seksualności wyrażone w procesie twórczym mają też swe źródło w kontekście mojej własnej autobiografii. Dwuznaczność wielu sytuacji życiowych, w których znajduje się kobieta, inspiruje mnie i nieustannie usiłuję swoją sztuką na to odpowiadać.

Brałam udział w wielu projektach artystycznyno-teatranlych w których m.im. użyłam swoich filmów eksperymentalnych, wideo i instalacji. W produkcji filmu dokumentalnego "Pierwszy dzień" działałam jako scenarzysta i reżyser. Film jest moim debiutem.

Sabina Kaluza
niemiecko-polska artystka konceptualna
 
home
biografia
galeria
wystawy
&
projekty
o mnie
 

kontakt

telefon: 0049 (0) 5302-8000 567
E-mail: sk@sabina-kaluza.de